«ÅRETS INTERNE EVENT» 

«ÅRETS INTERNE EVENT»  SPONSOR- OG EVENTPRISEN

Juryens begrunnelse:

Årets interne event styrket den interne stoltheten blant de ansatte, tok internkommunikasjonen til et helt nytt nivå og engasjerte de ansatte til å bidra med egne innspill. Tydelig fokus på visjon og verdier, og en strategisk plan har ført til gode målbare resultater og entusiasme. Hele 95% av de ansatte i bedriften ønsker å gjøre dette interneventet til en tradisjon. Uten at mange av de selv visste det, bidro de med innhold og underholdning til eventet – kun ved å kommunisere på bedriftens intranett. Intranettet «SPARK» gikk fort fra en gnist til en flamme, og på de to og halvt årene internkampanjen strakk seg, økte gjennomsnittlige brukere fra ca. 80-100 daglige brukere, til i snitt 800 brukere daglig. Juryen roser PwC Ledetråden for kreativ bruk av internkommunikasjon i forkant, og gratulerer PwC og Fieldwork som vinner av «Årets Interne Event».

*

Jury´s comments:

«This year’s internal event strengthened internal pride among employees, took internal communication to a whole new level and engaged employees to contribute with their own input. Clear focus on vision, values, and a strategic plan that led to good measurable results and enthusiasm. Fully 95% of the employees in the company want to make this campaign and event a tradition. Without many even knowing it, the employees contributed with content and entertainment to the event – only by communicating on the corporate intranet. The Intranet called «SPARK» went quickly from a spark to a flame during the two and half years internal campaign. The internal average users increased from approx. 80-100 users daily, to an average of 800 users daily. The jury praises PwC’s guiding principles for the creative use of internal communication and congratulates PwC and Fieldwork as the winner for «Best Internal Event of 2016».

Posted on 6. februar 2017 in Ukategorisert

Back to Top