Fieldwork var i 2008 med å grunnlegge det europeiske byrånettverket
27Names er i dag et nettverk som er etablert i 22 land med ett partnerbyrå i hvert land og der Fieldwork er partner i Norge. Alle byråene møtes 3 ganger i året i ulike byer i Europa og der det lokale byråer arrangerer konferansen. Nettverket har også månedlige digitale møter for å diskutere trender, presentere nye innovative løsninger innen event, utveksle erfaringer, se på bærekraftstiltak og samarbeide om felles europeiske kunder.

27NAMES WEBSITE

Back to Top